บทความวิชาการ

Characterization of Polylactic Acid Nanofiber from Electrospinning Technique

ชื่องานวิจัยภาษาไทย ลักษณะของเส้นใยนาโนพอลิแลกติกแอซิดจากกระบวนการอิเล็กโทรสปินนิ่่ง
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Characterization of Polylactic Acid Nanofiber from Electrospinning Technique

ชื่อผู้วิจัย

Sasiprapa Chirattha*,Anon Chaisenhan, Methawee Thongnak, Kritpinya Namma, and Sontaya Limmatvapirat

สาขา Faculty of Pharmacy
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf