บทความวิชาการ

การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานสำหรับใช้สอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน

ชื่องานวิจัยภาษาไทย การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานสำหรับใช้สอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน
ชื่องานวิจัยภาษาอังกฤษ

Nonlinearity Assessment of Resistance Thermometry Bridges used for the Calibration of Standard Platinum Resistance Thermometer

ชื่อผู้วิจัย

สุทธิเกียรติ ชลลาภ

สาขา วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
ปีการศึกษา 2559
ลำดับที่ เนื้อหา ไฟล์ (PDF)
1 บทความวิชาการ Thai 01_artth.pdf
2 บทความวิชาการ English 01_arteng.pdf